Välkommen till FJ Förvaltning AB!

FJ Förvaltning AB startades 2006 av Fredrik Jönsson. Idag ingår det i en koncern och är moderbolaget.

Vi är ett modernt fastighetsbolag med fastigheter i Karlshamn och Karlskrona.