Välkommen till FJ Förvaltning AB!

FJ Förvaltning AB startades 2006 av Fredrik Jönsson. Idag ingår det i en koncern och är moderbolaget. I koncernen ingår El-installationer i Karlshamn AB, Lampans Elinstallationer AB samt Lampans Fastighets AB.

Vi är ett modernt fastighetsbolag med fastigheter i Karlshamn och Karlskrona.